Foundation


Activiteitenoverzicht 

 

2014

De Konrad Boehmer Stichting is in 2014 voor het eerst actief geworden. In de afsluitende maanden van 2014 zullen voorbereidingen worden getroffen voor het genoemde gastprofessoraat en wordt opdracht gegeven voor het ontwerpen en inrichten van een nieuwe website ter ontsluiting van het muzikaal en intellectueel erfgoed. In overeenstemming met de statuten zal het bestuur begin 2015 een start maken met het ontplooien van activiteiten op de overige beleidsterreinen. 

 

2015

Sinds het overlijden van onze naamgever Konrad Boehmer in oktober 2014 heeft het bestuur zich ontfermd over zijn intellectuele, artistieke en materiële nalatenschap. De KBF doet dit in samenspraak met het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag. Nog in 2014 werd besloten een guest professorship te sponsoren dat Konrads naam zal dragen en gericht zal zijn op muzikale vernieuwing. In juni 2015 werd de Konrad Boehmer Foundation ten doop gehouden op het Holland Festival. Naast de presentatie van de naam en visuele identiteit van de stichting stond de uitreiking op het programma van het eerste exemplaar van een bloemlezing uit Konrads memoires, Nach Köln/Naar Keulen, aan VPRO Vrije Geluiden presentator Melchior Huurdeman. Achter de schermen heeft de KBF dit jaar verder gewerkt aan de afwikkeling van de nalatenschap en de vertaling van de doelstellingen van de stichting in beleid.

 

2016

In januari 2016 werd door de Deutsche Oper, in samenwerking met de KBF, in Berlijn de wereldpremière gebracht van Sensor, een muziektheaterwerk dat door Konrad Boehmer en schrijver Albert Ostermaier in 2007 werd gemaakt. Rond deze productie kwamen de auteurs bijeen van een boek over het werk en leven van Boehmer, dat de Foundation in voorbereiding heeft. Naast deze publicatie staat ook de verdere publicatie van zijn Duits- en Nederlandstalige teksten op het programma. In april en mei werd Trevor Wishart verwelkomd als de eerste Konrad Boehmer Guest Professor aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zijn succesvolle verblijf werd afgesloten met de aankondiging van een nieuw werk, waar de KBF financieel aan bijdraagt. Op basis van Konrads omvangrijke archieven en collecties werd het KB Archief gevormd, dat tijdelijk is ondergebracht op het Rapenburg in Amsterdam, en waar het open staat voor onderzoekers. Dit archief zal in 2017 worden geïnventariseerd. Tot slot heeft de KBF bijgedragen aan de viering van de 90ste verjaardag van G.M. Koenig en wordt een Engelstalige publicatie van diens teksten ondersteund. 

 

Financiële verantwoording

 

Jaar 2014

De stichting reserveert in de begroting van 2014 een deel (groot 9.000 euro) van de hiermee samenhangende kosten.

 

Jaren 2015 en 2016

 

BATEN 

2015

 

2016

 

 

 

 

Rendement uit vermogen

78.372

 

59.060

 

 

 

 

Overige baten

8.135

 

6.954

 

 

 

 

Totaal baten

86.507

 

66.014

 

 

 

 

LASTEN 

 

 

 

 

 

 

 

Beheer 

24.722

 

22.877

 

 

 

 

Activiteiten 

40.778

 

29.501

 

 

 

 

Totaal lasten 

65.500

 

52.378

 

 

 

 

Resultaat

21.007

 

13.636

 

Huidige samenstelling van het bestuur

Dr. Frits Zwart, voorzitter 

Dr. Sander van Maas, secretaris en penningmeester 

Dr. Kees Tazelaar, lid 

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen een onkostenvergoeding maar geen vacatiegeld. Met het oog op de uitvoering van specialistische taken heeft de KBF een regeling getroffen met de Belastingdienst. De KBF wordt incidenteel ondersteund door zzp medewerkers.