ANBI

KBF Jaarverslag 2020

De problematiek rond het coronavirus heeft de activiteiten van de Konrad Boehmer Foundation (KBF) sterk beïnvloed. Het bestuur is dit jaar niet fysiek bijeengeweest, maar heeft wel intensief contact gehad via telefoon en email. 

In 2020 is de inventarisatie van het archief van Konrad Boehmer geheel afgerond en gereed gemaakt voor digitalisering. De inventarisatiewerkzaamheden zijn verricht door Marijke Bruggeman en de finale afronding en digitaliseringsvoorbereidingen door Bertrand Wacker. Die heeft dit eerst gedaan als freelancer en kreeg vervolgens, werkzaam voor de collecties van het Nederlands Muziek Instituut, een aanstelling bij het Haags Gemeentearchief. De kosten hiervoor in die laatste fase zijn door het HGA aan de KBF doorberekend. De digitalisering van de documenten (met uitzondering van de muziekmanuscripten) in het KB-archief is uitgevoerd door de firma Picturae uit Heerhugowaard. Het archief is inmiddels teruggekeerd van digitalisering en opgenomen in de collectie van het NMI (HGA). Het bestuur van de KBF heeft inmiddels ook vastgelegd welke documenten (documentatie, geschriften, correspondentie etc.) openbaar toegankelijk kunnen zijn en welke slechts met toestemming van het bestuur kunnen worden geraadpleegd. In een volgende fase worden op gelijke wijze de nog niet gedigitaliseerde muziekmanuscripten toegankelijk gemaakt. 

Sinds december 2020 beschikt de KBF over een nieuwe website. Op deze website is al een groot deel van Konrad Boehmers partituren digitaal beschikbaar.

De Foundation heeft opnieuw steun verleend aan het Konrad Boehmer Guest Professorship aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In september 2020 is Cathy van Eck begonnen als Konrad Boehmer Visiting Professor. De komst van Visiting Professor Evan Parker is vanwege corona uitgesteld. 

De (nieuwe) Konrad Boehmer-prijs (€ 1.000) die het bestuur heeft ingesteld voor de meest uitzonderlijke Master Sonologie eindpresentatie, is in juli 2020 voor het eerst uitgereikt aan Ernests Vilsons.

19 Studenten van de eenjarige cursus Sonologie, die in het cursusjaar 2019–2020 werden geconfronteerd met de plotselinge stop van hun lessen door corona, hebben een eenmalige tegemoetkoming gekregen. Deze steun vond plaatst via het overkoepelende fonds dat het Koninklijk Conservatorium heeft opgezet om door de coronacrisis in problemen gekomen studenten te ondersteunen. 

Het mede door de KBF geïnitieerde internationale symposium Hedendaags Muzikaal Erfgoed dat voorzien was voor november 2020 (en vervolgens voorjaar 2021) is ook vanwege corona uitgesteld naar het voorjaar van 2022.

Een aanvraag tot ondersteuning van de Willem Twee studio’s in ’s-Hertogenbosch ten behoeve van het elektronisch instrumentarium werd gehonoreerd. Na een eerste bijdrage in 2019 werd in 2020, zoals overeengekomen, het tweede bedrag van de aanvraag aan deze instelling verstrekt.

Voor een digitale, tweede oplage van het boek On the Threshold of Beauty. Philips and the Origins of Electronic Music in the Netherlands 1925–1965 van (medebestuurslid) Kees Tazelaar door uitgeverij V2_Publishing te Rotterdam verstrekte de KBF een bijdrage in de kosten voor kosteloze beschikbaarstelling op de website van de uitgeverij. In deze digitale publicatie is door de auteur nieuw verkregen informatie verwerkt.

Het als eerbetoon aan de naamgever van de stichting geplande festival, voorlopig onder de titel BimBamBoehmerBoem, had ook in 2020 zullen plaatsvinden. Naar verwachting zal dit wel in 2022 op het eiland Pampus kunnen worden gerealiseerd. Het festival wordt georganiseerd door Stichting 7090 en gefinancierd door de KBF.

De KBF leverde een bijdrage aan de opnamekosten van een cd met composities voor instrumenten en elektronica van Gabriel Paiuk. Het verschijnen van deze cd heeft door corona vertraging opgelopen. De uitgave is nu voor februari 2022 gepland.

KBF Financiële verantwoording 2019–2020