ANBI

Activiteitenoverzicht 

De Konrad Boehmer Stichting is in 2014 voor het eerst actief geworden. In de afsluitende maanden van 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor het genoemde gastprofessoraat en werd opdracht gegeven voor het ontwerpen en inrichten van een nieuwe website ter ontsluiting van het muzikaal en intellectueel erfgoed. In overeenstemming met de statuten heeft het bestuur begin 2015 een start gemaakt met het ontplooien van activiteiten op de overige beleidsterreinen. 

KBF Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 heeft voor de Foundation in het teken gestaan van de verdere afwikkeling van de nalatenschap van Konrad Boehmer.

Veel werk is door historica Marijke Bruggeman verzet om het enorme archief van Boehmer te inventariseren. Dit project loopt door tot medio 2019. 

Er is daarnaast werk verricht om delen van het archief voor te bereiden voor onderzoek, onder andere naar Konrad Boehmers internationale netwerk. In dat verband is de KBF is betrokken bij een EU subsidieaanvraag op het gebied van hedendaagse muziekarchieven.

De KBF heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd aan een Engelstalige publicatie van een uitvoerige selectie van artikelen van Gottfried Michael Koenig, dit ter gelegenheid van zijn 90e verjaardag (uitg. Wolke Verlag). Ook Gaudeamus en het Koninklijk Conservatorium hebben bijgedragen. Het boek werd op 8 september 2018 gepresenteerd tijdens de Gaudemus Muziekweek in TivoliVredenburg.De Foundation heeft opnieuw steun verleend aan het Konrad Boehmer Guest Professorship aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In 2018 werd daarmee de komst mogelijk gemaakt van componist en onderzoeker Nicolas Collins (USA).

KBF Financiële verantwoording 2018–2019