Board

Bestuur van de Konrad Boehmer Foundation

Dr. Frits Zwart, voorzitter (chairman) 
Dr. Kees Tazelaar, secretaris (secretary) 
Louis van der Elst, penningmeester (treasurer)

Artistieke adviesraad

Dr. Richard Barrett

Beloningsbeleid

De bestuursleden en en leden van de artistieke adviesraad van de Konrad Boehmer Foundation verrichten hun bestuurs- en advieswerk om niet en kunnen uitsluitend hun werkelijk gemaakte kosten declareren.